Friday, September 7, 2012

Teori-teori Pendidikan Seni


بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 
TEORI-TEORI SENI
Kandungan:
1. Pengenalan
2. Teori Erwin Panofsky - Ikonografi
3. Teori Susanne K. Langer

PENGENALAN
 • Teori ini membicarakan tentang objek dan makna.
 • Beliau telah mengutarakan suatu teori yang bercakap tentang objek dan makna melalui penyataan ikonografi atau sekarang ini disebut ikon. 
 • Objek dan makna bukanlah bentuk.

IKONOGRAFI
 • Ikonografi merupakan persoalan ikon yang memperkatakan tentang objek dan makna.
 • Peringkat awal Panofsky menerangkan tetang objek dan makna apabila menceritakan bahawa kawannya menegur beliau dengan mengangkat topi.
 • Dengan mengangkat topi itu beliau telah mengatakan itu suatu petanda tetang objek dan makna.
 • Simbol mengangkat topi adalah suatu makna yang mendalam itu samada menghormati, menegur,bermesra atau sopan santun
 • Makna itu juga boleh dikatakan sebagai makna inprisit atau makna dalaman.Makna tersebut tidak dapat diterima pada tempat yang lain.

IKONOGRAFI
OBJEK DAN MAKNA DALAM KARYA SENI
Terdapat 3 objek dan makna dalam karya seni
1. Objek yang natural atau primari
2. Objek yang biasa atau sekunder
3. Makna intrinsik atau isi.

IKONOGRAFI
1. Objek yang natural
 • Objek yang natural atau primari terbahagi kepada Fakta dan Ekspesi
 • Makna diberoleh daripada bentuk
 • Menurutnya bentuk adalah dihasil daripada konfigurasi garisan, warna, diperbuat dari gangsa atau batu.
 • Objek natural adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, rumah dan alatan.
 • Makna yang berhubung dengan objek diperolehi dari peristiwa.
 • Makna juga diperolehi dari perasaan seperti sedih dan suasana, misalnya suasana rumah mewah atau rumah yang biasa.
 • Alam berbentuk demikian dipanggil objek primari dan motif seni yang asas.Motif-motif tersebut dihuraikan sebagai pra-ikonografi dalam
 • karya seni.
2. Objek yang biasa atau sekunder
 • Beliau menggambarkan sebuah arca objek lelaki yang memengang pisau mewakili ‘St. Bartholomew’ dan objek perempuan memengang buah peach adalah sebagai personaliti ‘Kejujuran’.
 • Beliau juga menggambarkan objek karya lukisan ‘The last supper’ dalam gambaran dua watak jahat dan baik.
 • Dalam karya di atas menunjukkan peristiwa dan maknaDalam hal yang demikian, maka dalam pengolahan karya di atas terangkumlah persoalan objek yang digambarkan dengan peristiwa. 
 • Disamping karya tersebut mencantumkan persoalan komposisi.

3. Makna Intrinsik atau Isi
 • Beliau mendefinisikan makna melalui sejumlah prinsip yang menentukan sikap sesuatu negara, zaman, kelas atau pendirian agama dan falsafah.
 • Kesemuanya adalah dinyatakan melalui personaliti seseoran melalui karya seni.
 • Beliau menyatakan kepentingan kaedah komposisi dan ikonogarafi dalam sesebuah karya.
 • Beliau telah membuktikan sebuah karya bertajuk ‘ Virgin Mary’ dimana Mary terbaring diatas sofa melutut memujuk ‘Baby jesus’. Gambaran objek karya menunjukkan skema tiga segi.Dari segi ikonografi mempunyai makna yang intrinsik.

SUSANNE K. LANGER 
 • Beliau adalah ahli falsafah Amerika, pernah mengajar di Kolej Radcliffe dan Kolej Connecticut sebagai profesor.
 • Karya belaiu ialah: An Introduction to symbolic Logic, Feeling and Form: A Theory of Art dan banyak lagi.
 • Baliau menyatakan dalam falsafah seni, Bentuk atau Form menjadi tumpuan utama.
 • Beliau menerangkan tentang definisi seni dan fungsi seni.
 • Beliau berpengang kepada 7 konsep teknik yang pelbagai dalam karya seni iaitu: Lambang, abstraksi, ekspresi, perasaan, bentuk, ilusi dan imej yang tersirat.
 • Lambang, abstraksi, ekspresi, perasaan dan bentuk adalah bersangkutan dengan takrif seni, sementara ilusi dan imej tersirat adalah tesis tentang fungsi seni.

Perkataan perasaan yang digunakan oleh beliau merangkumi dalam semua hal yang dapat dirasakan tau dialami, termasuklah kesakitan, sedih, pilu, riang, gembira, dendam, ketengangan intelek dll. 
Menurut beliau bentuk mempunyai pengertian yang amal luas. Bentuk dapat difahami antara lain sebagai bentuk soneta dan balada dalam puisi dan bentuk simfoni dalam muzik. Dalam pengertian ini bentuk merupakan sebahagian kecil daripada bentuk yang dimaksudkan oleh beliau. Dalam karya seni visual, bentuk adalah struktur, kejelasan, satu kesatuan yang dihasilkan daripada hubungan faktor-faktor yang saling berkaitan. Secara ringkasnya bentuk adalah suatu kesatuan yang disatukan.

Perkataan perasaan yang digunakan oleh beliau merangkumi dalam semua hal yang dapat dirasakan tau dialami, termasuklah kesakitan, sedih, pilu, riang, gembira, dendam, ketengangan intelek dll.
 • Menurut beliau bentuk mempunyai pengertian yang amal luas.
 • Bentuk dapat difahami antara lain sebagai bentuk soneta dan balada dalam puisi dan bentuk simfoni dalam muzik.
 • Dalam pengertian ini bentuk merupakan sebahagian kecil daripada bentuk yang dimaksudkan oleh beliau.
 • Dalam karya seni visual, bentuk adalah struktur, kejelasan, satu kesatuan yang dihasilkan daripada hubungan faktor-faktor yang saling berkaitan.Secara ringkasnya bentuk adalah suatu kesatuan yang disatukan.

Menurutnya Abstraksi tidak hanya terbatas kepada objek-objek, malah abstraksi juga dapat digunakan untuk peluahan rasa.
 • Karya seni ialah lambang ikon pada perasaan manusia, yakni lambang bagi maksud sesuatu.
 • Lambang bagi seni ialah unsur-unsur dalam karya seni yang bersifat seperti kekudusan dan cinta.
 • Langer menyatakan bahawa semua karya seni adalah memiliki satu ciri yang sama iaitu mengabstraksi lambang melalui gambaran.
 • Semua karya seni menggambarkan bentuk-bentuk peasaan manusia. Semua luahan perasaan dalam karya seni adalah luahan
 • perasaan subjektif yang sukar difahami.

Sama juga lambang bersifat ikon hanya difahami oleh pengkarya sahaja.
 • Langer menyatakan bahawa karya seni meniru perasaan manusiawi walaupun peniruan itu tidak ketara.
 • Teori peniruan Plato tidak diterima oleh Langer. Bagi langer karya seni bukanlah peniruan ianya adalah perasaan pengkarya.
 • Beliau berpendapat karya seni hanyalah sebagai ilusi.
 • Pengukuhannya ialah semua karya seni ada makna tersirat di dalam perasaan pengkarya.
 • Beliau berpendapat dalam ruang karya seni berbeza dengan ruang yang terdapat disekitar.
 • Contohnya ruang dalam lukisan adalah ilusi berbanding dengan ruang sebenar.

5 comments:

 1. Ternyata seni ada teori-teorinya, saya baru tau, Ijin baca-baca di sini sob

  ReplyDelete
 2. IKONOGRAFI, teringat dulu waktu jaman kuliah mendapatkan mata kuliah tentang cross cultural understanding bahwa simbol yang sama terkadang mempunyai makna yang berbeda dan bertentangan di negara lain.

  ReplyDelete
 3. Ijin nyimak..sambil baca2 artikel bagus di sini kawan :)

  ReplyDelete
 4. ternyata jika dikaji lebih mendalam, banyak hal indah mengenai seni.
  terima kasih atas ilmunya sob

  salam

  ReplyDelete
 5. Semoga bermanfaat buat kita semua :)

  ReplyDelete